> Werken aan taal bij Itho Daalderop

Werken aan taal bij Itho Daalderop

Itho Daalderop in Tiel werkt al vele jaren succesvol samen met Werkzaak Rivierenland. Ruim 30 mensen werken via Werkzaak bij Itho Daalderop. Achttien medewerkers, waarvan vijf van Werkzaak, volgden via Itho Daalderop taallessen. Een bijzonder goed initiatief, want laaggeletterdheid komt nog steeds vaak voor.

Aandacht laaggeletterdheid nodig

In de regio Rivierenland heeft één op de zeven inwoners problemen met lezen en schrijven. Ze begrijpen bijvoorbeeld een brief van de school van hun kinderen niet, of een tekst van de gemeente. Laaggeletterden vinden moeilijker een baan en voelen zich vaak minder gezond. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Laaggeletterden kunnen hun probleem heel goed verbergen. Zij gebruiken regelmatig smoesjes om onder lezen en/of schrijven uit te komen.

Mariet Baldee, adviseur van het Servicepunt Leren en Werken Rivierenland, wees Richard van Gelder, productiemanager Itho Daalderop op de mogelijkheden om via het Taalakkoord subsidie aan te vragen voor taallessen voor laaggeletterde medewerkers. Richard was enthousiast over dit voorstel. In de functioneringsgesprekken in december 2017 werd aan een geselecteerde groep medewerkers gevraagd of ze mee wilden doen aan een cursus om beter te leren lezen en schrijven. Hier werd enthousiast op gereageerd.  

Geslaagd

De cursus die startte in januari 2018 is verzorgd door Angela Smulders, docent ROC Rivor in het pand van Itho Daalderop. De cursus werd deels onder werktijd gegeven om zo de drempel te verlagen. Itho Daalderop is de eerste organisatie die dit samen met het ROC Rivor, Servicepunt Leren en Werken en Werkzaak Rivierenland heeft uitgevoerd. Na 20 weken intensief samenwerken hebben alle cursisten op maandag 2 juli het diploma in ontvangst genomen.

Angela werkt vooral met voorbeelden uit de praktijk. Dit sluit aan bij de medewerkers en is daarmee ook direct toepasbaar. Angela is blij met de gemotiveerder groep: “Dit is zo’n spontane groep! Ik heb er veel bewondering voor hoe de medewerkers aan het einde van de werkdag zich nog zo goed kunnen concentreren. Er wordt nooit gemopperd en ze zijn écht gemotiveerd om te leren.“

Enthousiaste kandidaten

De 43-jarige Jantine is 25 jaar in dienst bij Werkzaak waarvan 6 jaar gedetacheerd bij Itho Daalderop. Ze heeft moeite met het lezen van de stukslijsten. Om haar werk goed uit te voeren is dit wél belangrijk. De cursus leerde haar te begrijpen wat er op de stukslijsten staat waardoor ze haar werk nu veel beter kan doen. En daar is zij trots op. Jantine heeft nog iets leuks geleerd vertelt ze: “Ik kan nu eindelijk zelfstandig een whatsappje sturen naar mijn werkcoach, begeleiding of familie. Dat vind ik heel fijn! Soms laat ik mijn vriend nog meelezen of er geen tikfout in staat.”

Henk is 46 jaar en werkt al 5 jaar via Werkzaak bij Itho Daalderop. “Voor mij is het vooral een opfriscursus. Lezen kon ik al goed, maar ik had moeite met schrijven en dat gaat nu veel beter. Daar ben ik blij om! En ik vind het heel leuk. Het is ook gezellig. Net als het werk hier. Zonder dit werk met mijn collega’s zou het niet zo goed met mij gaan!”

Meer informatie?

Mariet Baldee: “We zijn in gesprek met andere werkgevers om dit voorbeeld te volgen. Vooralsnog is Itho Daalderop de eerste werkgever in regio Rivierenland die dit oppakt. Wilt u eens praten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Mariet Baldee via telefoonnummer 06-30846074 of per mail
mariet.baldee@lerenenwerken.nl

 

 

Servicepunt Leren en Werken Rivierenland

Het Leerwerkloket biedt onafhankelijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers.

Contactgegevens
06-46852234
rivierenland@lerenenwerken.nl
rivierenland.lerenenwerken.nl