Groningen Lager der A

> Over Leren en Werken Groningen

Over Leren en Werken Groningen

Het Leerwerkloket is er voor iedereen, voor alle leeftijden: scholieren, studenten, werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Adviseurs geven informatie en onafhankelijk advies bij opleidings- en loopbaanvragen. Krijg bijvoorbeeld meer informatie over:

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden. Het Leerwerkloket is een onafhankelijk loket waar we informatie en advies geven. Voor toestemming (en financiering) verwijzen wij altijd door naar de (uitkerings)instanties waar we mee samenwerken. 

Programma Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterheid. Hiertoe zijn in arbeidsmarktregio’s door het hele land een of meer Leerwerkloketten gevormd.

Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio. Het Landelijk Programmateam Leren en Werken werkt samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.

Ons team

Gouke van den Berg, projectleider

Jantje Wieringa, adviseur in Groningen

Piet Huisman, adviseur in Groningen

Dirk Boddeus, adviseur in Groningen

Linda Bruins, adviseur in Groningen

Judith Masselman, testadviseur in Groningen

Corinne Koning, adviseur voor afspraken in Ter Apel/Vlagtwedde/Stadskanaal/Veendam of Winschoten

Christina Wilbrink, adviseur in Groningen

Wieka Vogelzang, adviseur in Winsum en Delfzijl