> Werkgevers

Werkgevers

Ontwikkelen werkt

De eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma's van werknemers worden steeds hoger. De werkomgeving verandert snel en dat vraagt een verhoogde flexibililteit in de kennis en vaardigheden van personeel.

Waarom investeren in scholing?

  • Goed opgeleide werknemers zorgen voor een betere kwaliteit en dienstverlening.
  • Door te blijven leren blijven werknemers scherp en flexibel voor verandering.
  • Werknemers die zichzelf kunnen blijven ontwikkelen zijn beter gemotiveerd en minder ziek.
  • Investeren in ontwikkeling bindt werknemers met de organisatie. Door het bieden van opleiding stroomt personeel makkelijker door en houdt je toch de ervaring en kennis binnen het bedrijf.

Blijven leren betekent niet dat werknemers terug moeten naar school. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te combineren. Met behulp van maatwerkopleidingen op de werkplek bijvoorbeeld. Ook een Ervaringscertificaat  (EVC) kan een werknemer helpen (versneld) een diploma te behalen. Ook het aanbieden van leerbanen binnen je bedrijf kan voordelen opleveren. 

Meer informatie over de voordelen van scholing en de regelingen in de regio? Neem als werkgever ook gerust contact op met het Leerwerkloket. Wij helpen je verder en/of zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste persoon van Werk in Zicht terecht komt.

Benieuwd naar de financiële regelingen die er zijn? Klik op onderstaande button.

Financiële regelingen

Praktijkleren Werkgevers

Nieuwe kansen en nieuwe werkgevers!

Ook onze arbeidsmarkt kent veel vacatures! Sommige bedrijven hebben dringend nieuwe medewerkers nodig om het werk op alle niveaus uit te voeren. Hier kan praktijkleren een prima rol vervullen. Als bedrijf geef je een gemotiveerde medewerker een baan en daarbij een  praktijkverklaring als onderdeel van de landelijk erkende mbo-verklaring.

Begeleiding van een coach:

Praktijkleren is ideaal voor mensen die (nog) geen mbo-diploma (BBL of BOL) op niveau 2 hebben behaald en graag met hun handen werken. Met name jongeren en speciale doelgroepen, zoals  statushouders, hebben afstand tot de arbeidsmarkt. Bij praktijkleren is er altijd begeleiding van een coach. Er wordt gekeken welke interesses de kandidaat heeft, zodat hier passende opdrachten en werkgevers bij gevonden kunnen worden. Met het uitvoeren van praktijkopdrachten kan de kandidaat laten zien wat hij/zij kan en hier waardering voor krijgen.

Doe mee voor duurzaam werk!

Ben je maatschappelijk betrokken? Ben je al een erkend leerbedrijf of wil je dat graag worden? Doe dan mee met praktijkleren! Bied medewerkers en werkzoekenden de kans op een praktijkverklaring. Meld je aan via de contactknop.

MAAK EEN AFSPRAAK